Punt de pas

Mercaderia exempta de restriccions temporals

Cerca

Introducció || Nota informativa
Compatible amb els navegadors:Internet Explorer 9+, Google Chrome, Firefox, Safari
close
close

Restriccions

close

Nota informativa


  • En les parts urbanes dels itineraris que resultin en el calculador prevaldran les alternatives derivades d’indicacions de les autoritats locals.
  • Quan l’origen i/o destí del transport siguin fora de Catalunya, només s’admetran com a punts d’entrada/sortida de Catalunya, els indicats a la llista deplegable després de pitjar el botó amb la icona
  • En cas de discrepància entre l’itinerari resultant de l’ús del calculador i el dels punts 2 i 4 de l’annex C de la RESOLUCIÓ INT/3014/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2018, prevaldrà el determinat en la Resolució.
  • En cas que el calculador doni com a resultat un itinerari incongruent, podeu comunicar-ho a l’adreça de correu electrònic següent: autoritzacions.sgt.sct@gencat.cat


Acceptar


Nota informativa


Per a origen o destí fora de Catalunya, cal indicar-ho pitjant el botó i seleccionant una opció en el desplegable.Acceptar

Nota informativa
Acceptar


close

Llegenda